Nastoletni
Programiści

Logo Nastoletnich Programistów

Wstęp do Machine Learning

Wstęp do Machine Learning

Machine Learning (pol. uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn, systemy uczące się) jest jedną z aktualnie najlepiej prosperujących dziedzin w świecie IT.

W 1959 Alan Turing i Arthur Samuel amerykańscy pionierzy w dziedzinie gier komputerowych i sztucznej inteligencji ukształtowali współczesny termin machine learning.

The field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.

Arthur Samuel

Oznacza to możliwość nauki programu komputerowego na podstawie wcześniej przygotowanych danych w celu rozwiązania konkretnego problemu bez znania sposobu na osiągnięcie go, czyli wcześniejszej listy kroków którą ma wykonać program. Oparte jest to o zestaw gotowych algorytmów z podanych dziedzin matematyki:

  • algebra liniowa
  • rachunek prawdopodobieństwa
  • statystyka

Sieć neuronowa

Machine Learning działa w oparciu o sieci neuronowe wzorowane na ludzkich. Powyższy schemat sieci neuronowej pokazuje jej uproszczony sposób działania. Składa się ona z neuronów. Każdy neuron jest wprowadzany przez dendryty od innych neuronów przenosząc sygnały otrzymywane z innych neuronów przez synapsy. Na grafice powyżej czerwone neurony stanowią warstwę wejściową, niebieskie – warstwę ukrytą, a zielone – warstwę wyjściową. Ilość ukrytych warstw jest zależna od tzw. głębokości, im głębsza tym bardziej skomplikowane są połączenia między nimi.

Podczas trenowania własnej sieci neuronowej dane są przekazywane od neuronu do neuronu, każdy kolejny może zapamiętywać (Recurrent Neural Network) wynik poprzedniego i przekazywać coraz to lepsze dane. Im więcej razy będziemy trenować taką sieć tym mniej błędów i lepszy wynik.

Rodzaje sieci neuronowych w jednym zdaniu

Feedforward Neural Network

Ta sieć bardzo dobrze klasyfikuje proste rzeczy, ale nie pamięta o poprzednich czynnościach/zmianach oraz ma nieskończone warianty wyników.

Recurrent Neural Network

W tym przypadku sieć pamięta poprzednie zmiany i ma skończony wariant wyników.

Sposoby uczenia

Uczenie nadzorowane (supervised learning)

Ten sposób uczenia polega na stworzeniu modelu danych, wejściowych czyli próbek (samples) wraz z modelem wyjściowym na przykład etykiet. Gdy wytrenujemy naszą sieć będziemy mogli prawidłowo przypisać wyjście dla obiektu którego dotychczas nie było na wejściu. Nasza sieć uczy się w oparciu o nasz model tzw. dataset.

Uczenie nienadzorowane (unsupervised learning)

Tym razem sieć nie otrzymuje danych wyjściowych (etykiet), więc sama musi znaleźć odpowiedni sposób, aby uzyskać dane wejściowe.

Uczenie przez wzmacnianie (reinforcement learning)

W uczenie przez wzmacnianie sieć działa bez określonych danych wejściowych i wyjściowych. Jedyne informacje jakie otrzymuje to tzw sygnał wzmocnienia, który może być pozytywny (nagroda) w przypadku podejmowania trafnych decyzji lub negatywny w przypadku mylenia się (kara). Jest to całkiem niezły sposób na naukę naszej AI grania w proste gry bez pomocy człowieka czy nawet zostania mistrzem świata w Go i tworzenia własnych skomplikowanych strategii. Jest to niestety najbardziej wymagający czasu jak i mocy obliczeniowej sposób nauki.

Rodzaje problemów

Dwa najpopularniejsze rodzaje problemów to klasyfikacja oraz regresja.

Klasyfikacja (classification)

Nasze wejściowe dane łączone są w model na podstawie którego jest określane czy spełnione są odpowiednie warunki czy też nie. Wynik z największym prawdopodobieństwem zostanie nam zwrócony. Na przykład rozpoznawanie ręcznie narysowanych cyfr, w tym przypadku mamy dataset w którym są próbki z zdjęciami narysowanych cyfr oraz etykiety dla każdego z nich. Podajemy nasze dane (zdjęcie) oraz trenujemy sieć używając naszego datasetu i otrzymujemy wynik.

Regresja (regression)

Działa to tak jak wyżej, lecz z jedną różnicą, a mianowicie tutaj otrzymujemy ciąg wyników/tablice z wynikami, a nie tylko jeden wynik. Przykładem problemu regresji może być przewidywanie ceny bitcoina w zależności od jego aktualnego kursu oraz w oparciu o dane z poprzednich miesięcy.

Podsumowując, Machine Learning ma wielki potencjał niemal w każdej dziedzinie, myślę, że ten wstęp powinien przybliżyć Ci jak mniej więcej to działa.

Źródła:

xdk78

...

Zobacz wszystkie posty tego autora →

Komentarze